fbpx
Hilltop Borbirtok & Étterem

A Borbirtok Házirendje

Köszöntjük kedves vendégünket! Jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! Borbirtok valamennyi munkatársa mindent megtesz e célok megvalósításáért, azonban ehhez a vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembe vételét és betartását. A Szálláshely bármely szolgáltatásának igénybevétele a Házirendben foglaltak tudomásul vételét és egyben elfogadását jelenti. A Házirend a Szálleshely recepcióján, szobáinkban és a weboldalon szabadon elérhető és áttekinthető.

BEJELENTKEZÉS:
A vendégek szobakulcsot kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a szálláshely számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni. A szobakulcs elvesztése esetén pótdíjat számol fel a Borbirtok (10.000 Ft/kulcs).Az eltulajdonított kulcs visszajuttatásának díját a Vendéget terheli.

KIJELENTKEZÉS:
A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a kisterem pultjánál leadni. A szoba későbbi elhagyása esetén a Borbirtok jogosult felárat felszámítani. A vendég a Borbirtok tartózkodása ellenértékét legkésőbb a Borbirtokról való végleges távozása előtt köteles a szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni. A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Borbirtok jogosult a vendég panzióba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. Fizetés nélküli távozás esetén a Borbirtok a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a Borbirtok a vendég bankkártyájára terheli.

IDEGENFORGALMI ADÓ:
A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó adó. Bevezetéséről, valamint az adó mértékéről saját döntésük alapján a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan döntenek. A törvény csak az adó mértékének felső határát határozza meg. Az adótörvény szerint idegenforgalmi adó terheli azt a 18 év feletti magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt. 

SZERVIZDÍJ:
Szállóvendégeink étel és ital fogyasztásának végösszegére +15% szervizdíj kerül felszámolásra!

REGGELI:
A reggeli A la Carte formájában történik, térítés ellenében vehető igénybe. A reggelizőben szolgálatot teljesítő személyzet szolgálja fel a reggelit vendégeinknek. A reggeli időpontja: 08:00-10:00 óráig

Ebéd / Vacsora: 
Térítés ellenében A la Carte Ebéd és Vacsora az Étterem aktuális nyitvatartása szerint.

Panorámás Jakuzzi: 
Nyitvatartás: 09:00-21:00
Időpont foglalásra, köntös igénylésre a recepción van lehetőség, díjmentesen. Vendégeinknek előre egyeztetett időpontban van lehetőség igénybe venni. A wellness szolgáltatásokat vendégeink csak saját felelősségükre és kockázatukra használhatják, a balesetekért nem vállalunk felelősséget. A wellness bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a Borbirtoknak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a Borbirtok kizárja.

STRAND:
Szezonálisan üzemelő, nem fűSzállóvendégeink részére egész nap díjmentesen használható medencénk, fehér napozóágyaink az érkezés/távozás napján is. Baldachines ágyak felár ellenében igényelhetők.

BORBIRTOK ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK
A vendég köteles a Borbirtok eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A szobákat takarító munkatársaink minden esetben hibátlan állapotban adják át. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a Borbirtok felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. A Borbirtok berendezési, felszerelési tárgya a panzió területéről kizárólag a Borbirtok előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szobák bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Borbirtok munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Bármilyen dolog elvitele a Borbirtokról előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Borbirtok megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. A Borbirtok bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a Borbirtoknak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a Borbirtok kizárja.

LÁTOGATÓK
A Borbirtok szobáiban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Borbirtok kizárja.

18 ÉV ALATTI VENDÉGEK
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A Borbirtok szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. A Borbirtok területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik. A Borbirtok borkultúrával kapcsolatos rendezvényének résztvevői a 18 éven felüli vendégek.

WI-FI

A Borbirtokon WI-FI rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes, jelszót nem igényel. A WI-FI folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Borbirtok nem garantálja. A WI-FI használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Borbirtok nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

BIZTONSÁG
A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a Borbirtok folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani az éjjeliőrt. A Borbirtok szobáiban tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

BORBIRTOK TERÜLETÉRE BE NEM VIHETŐ DOLGOK
A Borbirtok az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

  • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
  • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, különsen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
  • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
  • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog, pszichotrop anyag

A Borbirtok a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Borbirtok területére. Ha a vendég a Borbirtok előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Borbirtok területére, azt a Borbirtok a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Borbirtok kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának

DOHÁNYZÁS
A Borbirtok nemdohányzó Szálláshely. Ennek értelmében a Borbirtok zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a Borbirtokhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. A Borbirtok alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a Borbirtok területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a Borbirtok területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a Borbirtok területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Borbirtokot az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Borbirtok jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

PARKOLÁS
A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Borbirtok fedetlen és nem őrzött parkolójában. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA
Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Borbirtok orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a Borbirtok alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Borbirtok kizárja.

A vendég fertőző betegsége esetén a Borbirtok jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a vendég a Borbirtok felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a Borbirtok poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Borbirtok a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a Borbirtok orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

RENDELLENES MAGATARTÁS
A vendégek nyugalma érdekében a Borbirtok területén 22:00 óra után – kivéve a Borbirtok által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok stb. A Borbirtok területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. A Borbirtok munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. A Borbirtok kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

TALÁLT TÁRGYAK
A talált tárgyakat a kisterem pultjánál lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a Borbirtok megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a Borbirtok 1 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával veheti át a tárgyat.

A BORBIRTOK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
A vendég a Borbirtok berendezéseit, medencéjét és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Borbirtok kizárja.

ADATVÉDELEM
A Borbirtok a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. A vendég tudomásul veszi, hogy a Borbirtok jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Borbirtok nem emelhet kifogást.

2024. Neszmély

Close
Close