A BORBIRTOK HÁZIRENDJE

Köszöntjük kedves vendégünket! Jó pihenést, kellemes felüdülést és élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! Borbirtokunk valamennyi munkatársa mindent megtesz e célok megvalósításáért, azonban ehhez a vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembe vételét és betartását. A Birtok bármely szolgáltatásának igénybevétele a Házirendben foglaltak tudomásul vételét és egyben elfogadását jelenti. A Házirend a Birtok recepcióján, szobáinkban és a weboldalon szabadon elérhető és áttekinthető.

BEJELENTKEZÉS:
A vendégek szobakulcsot kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a panzió számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. A szobákat a megérkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni. A szobakulcs elvesztése esetén pótdíjat számol fel a Borbirtok (10.000 Ft/kulcs).Az eltulajdonított kulcs visszajuttatásának díját a Vendéget terheli.

KIJELENTKEZÉS:
A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot, köntöst, klímatávirányítót a kisterem pultjánál leadni. A szoba későbbi elhagyása esetén a Borbirtok jogosult felárat felszámítani. A vendég a Borbirtok tartózkodása ellenértékét legkésőbb a Borbirtokról való végleges távozása előtt köteles a szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni. A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a Borbirtok jogosult a vendég panzióba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. Fizetés nélküli távozás esetén a Borbirtok a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a Borbirtok a vendég bankkártyájára terheli.

IDEGENFORGALMI ADÓ:
A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó adó. Bevezetéséről, valamint az adó mértékéről saját döntésük alapján-a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan- döntenek. A törvény csak az adó mértékének felső határát határozza meg. Az adótörvény szerint idegenforgalmi adó terheli azt a 18 év feletti magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt.

SZERVIZDÍJ:
Szállóvendégeink étel és ital fogyasztásának végösszegére +13% szervizdíj kerül felszámolásra!

REGGELI:
A szobaár tartalmazza a reggelit. A reggeli A la Carte formájában történik. A reggelizőben szolgálatot teljesítő személyzet szolgálja fel a reggelit vendégeinknek.
A reggeli időpontja: 08:00-10:00 óráig

SZEZONÁLIS STRAND:
Hétfő – Vasárnap: 09:00-21:00
Strandbelépő: Szállóvendégeink részére egész nap díjmentesen használható nem fűtött medencénk az érkezés/távozás napján is.

NAPÁGYAK:
Fehér napágy: díjmentesen használható
Baldachines ágy: felár ellenében bérelhető

JAKUZZI ÉS INFRASZAUNA:
Nyitvatartás: 09:00-21:00
Vendégeinknek előre egyeztetett időpontban van lehetőség igénybe venni. A wellness szolgáltatásokat vendégeink csak saját felelősségükre és kockázatukra használhatják, a balesetekért nem vállalunk felelősséget. A wellness bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a Borbirtoknak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a Borbirtok kizárja. A wellness szolgáltatások üzemen kívüli állapotáért a Borbirtok felelősséget nem vállal.
Időpont foglalásra, köntös igénylésre a recepción van lehetőség, díjmentesen.

BORBIRTOK ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK
A vendég köteles a Borbirtok eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A szobákat takarító munkatársaink minden esetben hibátlan állapotban adják át. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a Borbirtok felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni. A Borbirtok berendezési, felszerelési tárgya a panzió területéről kizárólag a Borbirtok előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szobák bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Borbirtok munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Bármilyen dolog elvitele a Borbirtokról előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a Borbirtok megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket. A Borbirtok bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a Borbirtoknak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a Borbirtok kizárja.

LÁTOGATÓK
A Borbirtok szobáiban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a Borbirtok kizárja.

18 ÉV ALATTI VENDÉGEK
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A Borbirtok szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. A Borbirtok területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik. A Borbirtok borkultúrával kapcsolatos rendezvényének résztvevői a 18 éven felüli vendégek.

WI-FI
A Borbirtokon WI-FI rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes, jelszót nem igényel. A WI-FI folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a Borbirtok nem garantálja. A WI-FI használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a Borbirtok nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

BIZTONSÁG
A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a Borbirtok folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani az éjjeliőrt. A Borbirtok szobáiban tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

BORBIRTOK TERÜLETÉRE BE NEM VIHETŐ DOLGOK
A Borbirtok az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:
a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
különsen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
pszichotrop anyag,
A Borbirtok a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a Borbirtok területére. Ha a vendég a Borbirtok előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Borbirtok területére, azt a Borbirtok a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Borbirtok kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának

DOHÁNYZÁS
A Borbirtok nemdohányzó Panzió. Ennek értelmében a Borbirtok zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a Borbirtokhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. A Borbirtok alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a Borbirtok területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a Borbirtok területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a Borbirtok területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Borbirtokot az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Borbirtok jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

PARKOLÁS
A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Borbirtok fedetlen és nem őrzött parkolójában. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

JÁTSZÓTÉR
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a játszótéren. Játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, csak saját felelősségükre és kockázatukra használhatják, a balesetekért nem vállalunk felelősséget. A játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. A játszóteret, játszótéri eszközöket rendeltetésszerűen kell használni úgy, hogy a használat mások testi épségét ne veszélyeztesse. A játszótérre kutyát vagy más állatot bevinni tilos. Üveg, és sérülést, balesetet okozó tárgyak bevitelét kerüljék a gyermekek testi épségének megóvása érdekében! A játszótéren és annak 50 méteres körzetében dohányozni, valamint szeszesitalt, bódító szereket fogyasztani tilos! Fertőző beteg nem látogathatja a játszóteret és a játszóházat! A játszótérre behozott játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni. A trambulint a gyermekek csak szülői felügyelet mellett, egymás testi épségére vigyázva használhatják! Cipőt, ékszereket le kell venni!

A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA
Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Borbirtok orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a Borbirtok alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a Borbirtok kizárja. A vendég fertőző betegsége esetén a Borbirtok jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a vendég a Borbirtok felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a Borbirtok poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a Borbirtok a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a Borbirtok orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

RENDELLENES MAGATARTÁS
A vendégek nyugalma érdekében a Borbirtok területén 22:00 óra után – kivéve a Borbirtok által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok stb. A Borbirtok területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére. A Borbirtok munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. A Borbirtok kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

TALÁLT TÁRGYAK
A talált tárgyakat a kisterem pultjánál lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a Borbirtok megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a Borbirtok 1 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával veheti át a tárgyat.

A BORBIRTOK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
A vendég a Borbirtok berendezéseit, medencéjét és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a Borbirtok kizárja.

ADATVÉDELEM
A Borbirtok a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. A vendég tudomásul veszi, hogy a Borbirtok jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Borbirtok nem emelhet kifogást.

Tájékoztató az elektronikus megfigyelőrendszer működtetéséhez kapcsolódó adatkezelésről
A Nagy Gasztro Kft. a Hilltop Borbirtok & Étterem, 2544 Neszmély, Melegeshegy 0153/10hr. a továbbiakban: SZÁLLÁSHELY kizárólagos bérletében és üzemeltetésében álló, 2544 Neszmély, Melegeshegy 0153/10hr alatti, SZÁLLÁSHELY területén (a továbbiakban: a Terület) elektronikus megfigyelő rendszer működik. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával összefüggésben felmerülő személyes adat kezelésével kapcsolatban a Társaság a következő tájékoztatást adja.

1. Adatkezelő neve, székhelye képviselője, az adatkezelő, tehát az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza:
Nagy Gasztro Kft.
Székhelye: 2890 Tata, Tópart utca 5-7. 2. lház. 1. emelet 2.
Telephely: 2544 Neszmély, Melegeshegy
Cégjegyzékszám: 11 09 026500
Adószám: 26563662211

2. Adatkezelés céljai és azok jogalapjai
A SZÁLLÁSHELY a Területen az elektronikus megfigyelőrendszert vagyonvédelmi célból és az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme céljából alkalmazza. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása körében kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja
a SZÁLLÁSHELY illetve a Területen tartózkodók jogos érdekeinek érvényesítése is, e körben a jogos
érdek a SZÁLLÁSHELY és a Területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme.
az érintett hozzájárulása, amely ráutaló magatartással is megadható, ha az érintett személy a felhívó jelzés ellenére a Területre bemegy

3. Kamerarendszer
A kamerák a vendégeket, látogatókat, a SZÁLLÁSHELY munkavállalóit, alvállalkozóit és az alvállalkozók munkavállalóit figyelik meg. A kamerákat a Hilltop Borbirtok & Étterem vagyonvédelmi és az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme céljából helyezi ki. A kamerák 24 órában üzemelnek. A felvételen az érintett személyek arcképmása kerül rögzítésre. A kamerákat a Hilltop Borbirtok & Étterem üzemelteti.

4. Felvétel tárolásának helye és időtartama
A felvételeket a Nagy Gasztro Kft. az általa üzemeltetett képfelvevő készüléken rögzíti és tárolja. A lenti esetek kivételével a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb 30 nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre
nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása, a veszélyes anyagok őrzése érdekében kerül sor.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 munkanapon illetve 30 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

5. Adatok megismerésére jogosult személyek köre
A Nagy Gasztro Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása, és az elkövető azonosítása érdekében, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be a HOTEL menedzsmentjének azon tagjai, akik feladatkörébe az adott rendezvény megszervezése tartozik. A Nagy Gasztro Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

6. Adattovábbítás
Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített kép-, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Nagy Gasztro Kft. az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintetek személyek jogaira és szabadságaira jelentett esetleges kockázatok és az alkalmazott technika költségei figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

8. Érintett jogai
1.) Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai
az érintett személyes adatok kategóriái
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

2.) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapon történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

7.) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: [email protected], Weboldal: http://naih.hu

8.) Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz is fordulhat.

Neszmély, 2022.